Op zoek naar personeel?

Meld uw vacature dan bij ons aan. Grote kans dat wij een geschikte kandidaat voor u hebben!

Van Roosendaal technisch uitzendbureau Merwejobs

Onze diensten

Onze intermediaire activiteiten omvatten de volgende diensten:

Uitzenden - Maximale vrijheid voor nog niet te bepalen periodes

Het uitzenden van personeel is gebonden aan een nog niet te bepalen inleenperiode. Onderlinge afspraken hebben bij uitzenden een redelijk vrijblijvend karakter. Maximale flexibiliteit gaat hierbij samen met een minder vaste onderbouwing van de inzetbaarheidstermijn. Echter, de motivatie en het kennis niveau van de uitzendkracht zijn gegarandeerd. Het accent voor zowel inlener als uitzendkracht ligt op maximale vrijheid.

Detacheren - Maatwerk en verdergaande afspraken

Wilt u verdergaande afspraken maken, dan adviseren wij u onze detacheringsformule. Het betreft hier afspraken over bijvoorbeeld concurrentiebeding, opzegtermijn en kwaliteitsgaranties. De mogelijkheden in dit verband zijn vrijwel onbeperkt. Voordeel van detachering is de exacte afstemming op uw behoefte en de gegarandeerde voortgang op uw project. Dit binnen een kader van wederzijdse verplichtingen.

Werving & Selectie - Gericht op een vastdienstverband

Aan de hand van het profiel dat u ons verstrekt zorgen wij voor de werving van de geschikte medewerker. Dit doen wij via advertenties, file search en ons relatienetwerk. Afhankelijk van de vacature en de situatie op de arbeidsmarkt maken wij op creatieve wijze gebruik van de verschillende mogelijkheden. Werving & Selectie kunt u eventueel combineren met een uitzend- of detacheringsformule. Bijvoorbeeld door een medewerker eerst als uitzendkracht in te lenen en te beoordelen en daarna structureel verder te gaan. Welke strategie de voorkeur verdient is afhankelijk van de situatie. Wij adviseren u graag.

Payroll service - zelf werven en selecteren

U wilt zelf personeel werven en selecteren? Maar u voelt niets voor de administratieve lasten? U draagt zorg voor het aanleveren van een volledig arbeidsdossier ter verdere verwerking. MerweJobs B.V. is de formele werkgever, wij verzorgen de totale salarisadministratie en houden de sociale premies in. De klant is de inlener. De CAO van uitzendkrachten is van toepassing op alle werknemers m/v.